Sood Matrimony
Sidh Shri Baba Balak Nath Ji ki Aarti


Om jai kaladhari hare, Swami jai pauna hari hare.....
Bhakt jano ki naiya, Dass jano ki naiya, Bhav se par kare.... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare

Balak umar sunehari, Naam balak natha.....
Amar huye shankar se, Sunkar amar gatha .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare

Sees pe baal sunehari, Gal rudarkshi mala.....
Haath me jholi chimta, Assan mirgshala .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare

Sundar seli singi, Vedagan sohe.....
Gau palak rakhwalak, Bhagtan mann mohe .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare

Ang bhabuti ramayi, Murati prabhu rangi.....
Bhaiy bhajan dukh nashak, Bhatri ke sangi .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare

Rot chadat raviwar ko, Phal phul mishri mewa.....
Dhoop deep kundun se, Aanand sidh dewa .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare

Bhagtan hitt avtar leyo, Prabhu dekh ke kalu kali.....
Dusht daman shatru ghan, Dinan pritpala .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare

Baba Balak Nath ji ki aarti, Bhagto nit gaao, santo nit gaao.....
Khet hai hans hari puri, Sukh sampti paao .... Om Jai Kaladhari Hare, Pauna Hari Hare

footer
Copyright © 2013 - Sood Matrimony . All Rights Reserved.