Sood Matrimony
Om Jai Jagadish Hare


Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish hare.. Bhakt jano ke sankat Daas jano ke avgun, Kshan mein door kare.... Om Jai Jagadish Hare
Jo dhyaave phal paave Dukh bin se mann ka.. Swami dukh bin se mann ka, Sukh sampati ghar aave ....Sukh sampati ghar aave Kasht mite tan ka.... Om Jai Jagadish hare
Maat pitaah tum mere Sharan padun mai kiski Swami Sharan padun mai kiski... Tum bin aur na duja.... Prabhu bin aur na koi, Aas karoon main kiski.. Om Jai Jagadish Hare
Tum puran parmatma Tum antariyaami Swami tum antariyaami, Par brahm parmeshvar Par brahm parmeshvar Tum sabke swami.... Om Jai Jagadish Hare
Tum karuna ke saagar Tum paalan karta Swami tum raksha karta, Main moorakh khalkaami....Mai sevak tum swami, Kripa karo bharta.... Om Jai Jagadish Hare
Tum ho ek agochar sab ke praan pathi Swami sab ke praan pathi, Kis vidu miloon daya may Kis vidhi miloon gosain, Tum ko main kumati Om Jai Jagadish hare
Deen bandhu dukh harte thakur tum mere.... Swami Rakshak tum mere, Apne haath uthao Apni sharan lagaao.. Dwaar padun mai tere.... Om Jai Jagadish hare
Vishay vikaar mitao Paap haro Devaa Swaami kasht haro Deva, Shradhaa bhakti badaao.. Shradhaa prem badaavo, Santan ki sevaa Om Jai Jagadish Hare
Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish hare.. Bhakt jano ke sankat Daas jano ke avgun.. Kshan mein door kare... Om Jai Jagadish Hare.


footer
Copyright © 2013 - Sood Matrimony . All Rights Reserved.